Androidus Project Tank και METartUm

Androidus

Η Androidus Project Tank δημιουργήθηκε το 2018 ως εξέλιξη του φορέα διαχείρισης TEDXAnogeia (2015) αποτελώντας εγγεγραμμένο πολιτιστικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού με κύριο πεδίο δράσης την πολιτιστική παραγωγή και την ανάπτυξη εφαρμογών Ψηφιακού Πολιτισμού και της δράσεων Δημιουργικής Οικονομίας.

Παράλληλα απ’ το 2021 σε σύμπραξη με την ΚΟΙΝΣΕΠ Αργαστήρι Πολιτισμού Καινοτομίας Έρευνας, συναποτελούν ένα πολιτιστικό δίκτυο με έδρα τα Ανώγεια της Κρήτης και θεματικό πυρήνα δραστηριότητας τη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου (πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη παραγωγή) μέσα από σύγχρονες μορφές αξιοποίησης, όπως τεχνολογίες αιχμής (VR, XR & AR ) , θεματικά events , πολιτιστικές μελέτες και ψηφιακά αποθετήρια προφορικής ιστορίας.

Το δίκτυο των Androidus Project Tank & Αργαστήρι Πολιτισμού Καινοτομίας Έρευνας γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στον ορεινό δήμο των Ανωγείων , γεγονός που καθόρισε τη δραστηριότητα του ως την ενασχόληση με το πολιτισμικό κεφάλαιο των κοινοτήτων της υπαίθρου χώρας, αντιμετωπίζοντας τες ως τόπους διαφύλαξης , διάσωσης και κατ’ επέκταση διάδοσης πολιτιστικής στοιχείων προερχόμενα πολλές φορές από ένα πολύ μακρινό παρελθόν.

Φιλοσοφία και βάση του φορέα είναι η παγκοσμιοτοπική προσέγγιση του πολιτισμού ως μια ενασχόληση αξιοποίησης του συλλογίζομαι/ φαντάζομαι παγκόσμια , δημιουργώ τοπικά ‘(DGML :Design Global , Manufacture local) .

Για τον λόγο αυτό η δραστηριότητα του φορέα με τον ψηφιακό κατά βάση πολιτισμό , ακολουθεί έναν παραγωγικό κύκλο που ξεκινά απ τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων απ’ τις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζεται με την επεξεργασία τους σε συνεργασία ερευνητικά κέντρα , πανεπιστήμια, ομοειδείς επιχειρήσεις και εξωτερικούς συνεργάτες δημιουργώντας αποτελέσματα μέσα απ διάχυση και διάδραση του έργου του σε ψηφιακή μορφή ανοικτή και προσβάσιμη απ όλους.

Τα έργα που δρομολογεί ο φορέας πάνω στον νεοφυή τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού δημιουργούν σημαντικό αντίκτυπο βάζοντας την έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας σε σύγχρονα εργαλεία διάσωσης, διάδρασης και διάχυσης, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε μοναδικά πολιτιστικά στοιχεία τοπικού χαρακτήρα να αποκτήσουν πρόσβαση και αναγνωσιμότητά στην παγκόσμια ψηφιακή κοινότητα.

Τα βασικά έργα του φορέα αναφέρονται αναλυτικά στον επίσημο ιστότοπο που διαθέτει: http://www.androidus.gr/gr/projects

Το Metartum Project

Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του Ψηλορείτη έχει ως συμβολικό έμβλημα τις ξερολιθικές κατασκευές των βοσκών, τα λεγόμενα μιτάτα του Ψηλορείτη, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το γεωγραφικό εύρος του ορεινού όγκου συμβολίζοντας με τον πιο αρμονικό τρόπο τη σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Στον Δήμο Ανωγείων, η ορεινή επικράτεια του οποίου δείχνει τη διαχρονική δυναμική και σημασία του βουνού για την αειφορία του τόπου, τα μιτάτα της περιοχής αποτελούν ιδιότυπα αξιοθέατα και μάρτυρες μνήμης μιας εποχής που πλέον έχει παρέλθει.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα ξερολιθικά μιτάτα και οι κατασκευές που τα συνοδεύουν (π.χ. βοηθητικοί χώροι) στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, καθώς η εξέλιξη της κτηνοτροφίας έχει διαμορφώσει διαφορετικό κατασκευαστικό πλαίσιο για τον βοσκό της περιοχής με σύγχρονα υπόστεγα, καταλύματα και μάντρες.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις, όπου ξερολιθικές κατασκευές, όπως οι μάντρες αλλά και το κυρίως μιτάτο ή καλύβα ως το σπίτι του βοσκού, αξιοποιούνται και ανακατασκευάζονται από τους ίδιους τους βοσκούς και τους μάστορες των περιοχών του Ψηλορείτη τόσο για χρηστικούς αποθηκευτικούς λόγους όσο και ως τόποι φιλοξενίας και παρέας στις διαχρονικά ανυπότακτες πλαγιές του βουνού μας.

Ο πολιτιστικός φορέας Androidus Project Τank στο πλαίσιο δράσης της Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε συνεργασία με τον Δήμο Ανωγείων και το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σχεδίασαν και ολοκλήρωσαν το έργο METartTum Project – Οι ξερολιθικές κατασκευές του Ψηλορείτη, ως χώροι σύγχρονης τέχνης και έκφρασης στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Ίδας.

Η πρόταση αυτή αποτέλεσε δράση αξιοποίησης και καλλιτεχνικής αναζωογόνησης του ορεινού τοπίου της Ίδας, με κεντρικό άξονα τις σύγχρονες μορφές τέχνης και πολιτισμού που έρχονται σε αλληλεπίδραση με τον λαϊκό πολιτισμό της ξερολιθιάς, βάζοντας ως κέντρο βάρους το Μιτάτο του Ψηλορείτη ως ένα εναλλακτικό καλλιτεχνικό εργαστήριο έμπνευσης, έκφρασης και δημιουργίας.

Προσκαλώντας καλλιτέχνες και δημιουργούς και βάζοντας τη δυνατότητα επέκτασης και εμπλουτισμού του περιεχομένου της εφαρμογής, το METARTUM PROJECT, προβάλει την καλλιτεχνική δημιουργία των συνθέσεων και συμπράξεων ανάμεσα στη λαϊκή τοπική παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη σε ένα πάντρεμα τεχνολογιών αιχμής και περιήγησης στην ορεινή φύση του Ψηλορείτη.

Μέσα από την κινηματογράφηση, τόσο κατά τα στάδια καλλιτεχνικής δημιουργίας όσο και ως πρωτογενές πολιτιστικό αποτέλεσμα, στόχος είναι η εφαρμογή να αποτελέσει μια πρωτοποριακή ψηφιακή πύλη για την πρώτη Ανοιχτή Καλλιτεχνική Έκθεση Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στο ιερό βουνό της Ίδας.

Η καταγραφή των εναλλακτικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα στον χώρο της ξερολιθικής ποιμενικής εγκατάστασης του Μιτάτου του Ψηλορείτη, επιχειρεί να δημιουργήσει νήματα γεφύρωσης ανάμεσα στον μύθο, τον λαϊκό και τον σύγχρονο πολιτισμό, ανοίγοντας παράλληλα τον κόσμο του βουνού στον επισκέπτη, αλλά και το ντόπιο σε μια ευκαιρία να ξανασυστηθεί μαζί του.

Η παραγωγή καλλιτεχνικής δημιουργίας με την καταγραφή και στη συνέχεια τη διάχυσή της μέσω ψηφιακής εφαρμογής (MetartTum app) και χαρτογράφησης θα δώσει στο παρόν έργο στοιχεία μιας πολυδιάστατης προσέγγισης συνδυασμών όπου ο καθένας μας θα έχει θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί, να περιηγηθεί και να παρακολουθήσει τον κύκλο και το αποτέλεσμα τριών καλλιτεχνικών παραγωγών(μέχρι τώρα) και έργων μέσω ηλεκτρονικής φορητής συσκευής (κινητού ή του tablet).

Αναπτύσσοντας την παραπάνω πρόταση επιδιώκεται να αξιοποιηθεί η εμβληματικότερη ίσως κτηνοτροφική εγκατάσταση της Κρήτης (το μιτάτο), η οποία είναι συνυφασμένη με τον λαϊκό πολιτισμό του βουνού διαμορφωμένη όμως σε ένα εναλλακτικό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αυτό το κτηνοτροφικό πεδίο μπορεί να γίνει στο ψηφιακό σήμερα την ίδια στιγμή καλλιτεχνικό εργαστήρι, μουσικό δωμάτιο, τόπος φιλοξενίας και μνημείο ζωντανής συλλογική μνήμης σε έναν τόπο που από του κυνηγούς, τροφοσυλλέκτες και κατατρεγμένους του ιστορικού χθες πέρασε στους βοσκούς, τους ερευνητές και τους συλλέκτες εμπειριών του διαχρονικού σήμερα.

Μάθετε περισσότερα για τη βοσκική και τον κόσμο του βοσκού του Ψηλορείτη εδώ:

Άϋλη πολιτιστική κληρονομιά
To top